Baby lying on a bed

Odparzenia pieluszkowe Co robić, gdy pojawią się zmiany zapalne?

Odparzenia pieluszkowe
Co robić, gdy pojawią się zmiany zapalne?

Jeśli mimo przestrzegania powyższych zasad zaczerwienienie nie uległo zmniejszeniu po trzech dniach lub się nasiliło, należy zgłosić się do lekarza pediatry w celu lepszej diagnozy i wdrożenia innego sposobu leczenia1,3. Z uwagi na to, iż objawiające się podobnie reakcje skórne mogą być spowodowane zakażeniem bakteryjnym lub grzybiczym, jak również zaburzeniami w składzie naturalnej mikroflory skóry, przy ich wystąpieniu konieczne jest zasięgnięcie porady pediatry1–3. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu leczenia antybiotykowego, przeciwzapalnego lub przeciwgrzybiczego oraz o ewentualnym wprowadzeniu kortykosterydu o słabej sile działania1–4.

Ważne:

  • udaj się do lekarza pediatry, jeśli pomimo intensywnej higieny podrażnienie nie przechodzi po trzech dniach3;
  • zgłoś się do lekarza, jeśli występują: krosty, pęcherze, grudki, miodowożółte strupy2;
  • jaskrawoczerwone wykwity wraz z wysiewem grudkowo-krostkowym na fałdach skórnych mogą wskazywać na nadkażenie drożdżakami1.


Referencje:

1 Wilmont A., Doboszyńska A. Pieluszkowe zapalenie skóry u dzieci. Pediatr Med Rodz 2012; 8: 272–274.

2 Czarnecka-Operacz M., Jenerowicz D. Pieluszkowe zapalenie skóry. https://pediatria.mp.pl/choroby/skora/61801,pieluszkowe-zapalenie-skory (21.09.2017).

3 Horii K.A. Diaper dermatitis – UpToDate. Topic 5795 Version 19.0.

4 Czarnecka-Operacz M. W jaki sposób należy pielęgnować skórę okolicy pieluszkowej. https://pediatria.mp.pl/pielegnacja/52305,w-jaki-sposob-nalezy-pielegnowac-skore-okolicy-pieluszkowej (07.10.2017).

L.PL.MKT.10.2017.5729