Rubbing cream onto eczema sufferer's hand

Akcja – reakcja, czyli jak zapobiegać egzemie

Akcja – reakcja, czyli jak zapobiegać egzemie

Jedyną metodą zapobiegania ponownemu pojawieniu się opisywanych zmian skórnych jest unikanie kontaktu z alergenem lub innym czynnikiem wywołującym1,2, dlatego konsultacja z lekarzem i wspólne odkrycie przyczyny problemu są kluczowe dla dalszej terapii!
Najczęściej zmiany skórne są wywoływane przez alergeny wziewne, pokarmowe, czynniki klimatyczne, stres, zmiany hormonalne, dym papierosowy, substancje drażniące i drobnoustroje2. W zależności od rodzaju czynnika wywołującego, strategia działań profilaktycznych będzie odmienna. W jednym przypadku zadziała dieta eliminacyjna, w drugim unikanie stosowania konkretnych detergentów, w jeszcze innym szczególna dbałość o dobór tkanin noszonych ubrań1,2,6.

Piśmiennictwo

1. Świerczyńska-Krępa M.: Atopowe zapalenie skóry. Medycyna Praktyczna. https://alergie.mp.pl/chorobyalergiczne/choroby/59313,atopowe-zapalenie-skory. Dostęp: 2017. 10.02.

2. Nowicki R. i wsp. Atopowe zapalenie skóry – aktualne wytyczne terapeutyczne. Stanowisko ekspertów Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Lekarz POZ 2015; 1: 39-50.

3. Lyons JJ. i wsp. Atopic Dermatitis in Children: Clinical Features, Pathophysiology and Treatment. Immunology and allergy clinics of North America 2015; 35: 161–183.

4. Brucka-Stempkowska A. i wsp. Atopowe zapalenie skóry – diagnostyka różnicowa zmian chorobowych. Alergia Astma Immunologia 2009; 14: 223-229.

5. Gdalevich M. i wsp. A systematic review and meta-analysis of prospective studies. Journal of the American Academy od Dermatology 2001; 45: 520–527.

6. Janerowicz D., Alergiczny wyprysk kontaktowy u dzieci. Medycyna Praktyczna. https://pediatria.mp.pl/choroby/skora/67190,alergiczny-wyprysk-kontaktowy-u-dzieci; Dostęp: 2017.10.02.

7. Saeki H. Management of Atopic Dermatitis in Japan. Journal Of Nippon Medical School 2017; 84: 2–11.

8. Giam YC. i wsp. A review on the role of moisturizers for atopic dermatitis. Asia Pacific Allergy 2016; 6: 120–128.

9. Eichenfield LF. i wsp. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: Part 1: Diagnosis and assessment of atopic dermatitis. Journal of the American Academy of Dermatology 2014; 70: 338–351.

10. Atopowe.pl. Wykład dr Ireny Grzesiak. Wrocław, 28 października 2005. https://www.atopowe.pl/atopedia/Wyk%C5%82ad_dr_Ireny_Grzesiak/ Dostęp: 2017.10.16.

L.PL.MKT.10.2017.5729